Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 24 Ağustos 2016 - 20:00
Son Düzenlenme Tarihi 24 Ağustos 2016 - 18:50
ELSİZ AYAKSIZ HATTAT MEHMED EFENDİ

ELSİZ AYAKSIZ HATTAT MEHMED EFENDİ

"İnsanoğlunu hayrete düşü­recek ve ibretle seyredilecek kadar garib, nâdir vakıalar­dandır ki, iki eli ve iki ayağı bir şiddetli arıza sebebiyle düş­müş; hâsılı ne el kalmış, ne ayak, böyle bir şahıs, geçimini temin için dilencilikten başka yol kalmadığına karar verince, doğum yeri olan Bolu'dan İstanbul'a gelerek "Suyolcu" nâ-mıyla meşhur (Hafız Osman'ın hocası) hattattan ders alıp, bir müddet bütün gayretiyle çalışmaya devam eder. Elsiz olduğu hâlde, Allah'ın yardımıyla bir dereceye getirdiği ya­zabilme kudretini meydana koymak için bir En'âm-ı Şerif yazdı. Haber padişahımız IV. Sultan Mehmed hazretlerine ulaşınca, bahsedilen şahsı huzuruna getirtti. Gözü önünde yazmasını emreylediği zaman, o elsiz ve ayaksız, hokka ve kalemini çıkartıp bir satır sülüs ve iki satır nesih yazarak görenleri hayret denizine düşürdü! Evvelce yazdığı En'âm-ı Şerifi de orada arzedip, padişahın lütfunun bolluğundan nasibini aldıktan başka, günde yirmi akçe emekli maaşı ve­rilerek, muradına erdirilip gönlü hoşnut edilmişti.

Pâdişâhın bu husustaki emrinin yazıldığı berâta, tuğra çekmek için evime geldiğimde, yalnız başıma iken görüp ibret almak üzere, ben de ona yazı yazdırdım; lâkin yazış şeklini anlatmak imkânsız! Sözün neticesi, görülmedikçe lâ­yıkıyla anlaşılmaz. Ama, kısacası bu ki, elsiz ve ayaksız hâ­linde, iki bileğinin uçlarıyla hokkayı belinden çıkartıp, kalemi de iki bilek ucuyla kuvvetlice tutup, kâğıdı önünde yere ko­yarak, tuhaf bir tarz üzere, eli çabuk katipler gibi, korkusuz ve pervasız her ne isterse yazıp bitirir...

Dilediğini işlemek kudretine sâhib olan Allah'ı teşbih ederim."

“Bîdest ü Bîpâ Mehmed Efendi”, Hayat Tarih Mecmuası, sayı: 10, Kasım 1971, s. 30-31.;
+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+8
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.