Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 14 Aralık 2016 - 19:14
Son Düzenlenme Tarihi 14 Aralık 2016 - 19:14
CAHIZ'IN KALEMİNDEN "TÜRK ASKERİ"

CAHIZ'IN KALEMİNDEN "TÜRK ASKERİ"

Türk şiddet, savlet ve hücum hususlarında daha eyi, daha elverişli ve va­rışlıdır. Atının başı bir tarafa çevrilmez, ve
çevrilse bile çevrilmemeğe, bilâkis dolu diz­gin gitmeğe alışıktır. Türkün atı zerre ka­dar tetiğini bozmayarak düşman üzerine doğru alabildiğine gider. Türk hayata rağ­bet etmez, ölümden kaçmaz, binaenaleyh düş­mandan da korkmaz, daima ileri gidip geri dönmez ve hayvanında böylece alıştırmıştırır. Düşman içine varıp işini bitirdikden sonra döneceğini bilir, bekler, ve hem de mu­vaffak olur. Türkler, savaş esnasında fi­rara katiyyen teşebbüs etmedikleri gibi « Ya muzafferiyet, ya ölüm diyen» ve elinden gelen hiç bir şeyi geri bırakmayan tek bir vücut gibi hareket ederler.

TÜRKLERİN FAZİLETLERİ VE ÖVGÜLERİ, CAHIZ - FEZÂİLÜLETRAK, TEFEYYÜZ KİTABEYİ, İSTANBUL - 1939, S. 15

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+2
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.