Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 03 Mayıs 2015 - 15:00
Son Düzenlenme Tarihi 02 Mayıs 2015 - 18:19
Büyük Türkçü Muzaffer  Eriş, 1983 Yılında, Diyor Ki ...

Büyük Türkçü Muzaffer Eriş, 1983 Yılında, Diyor Ki ...

Büyük Türkçü Muzaffer Eriş, 1983 Yılında, Diyor Ki ...

Muzaffer Eriş* ile Mülakat

*(Fotoğrafta baştan dördüncü)

"Anarşistleri Yetiştiren Bataklıkların

Kurutulması İçin, Bir Gayret Göremiyoruz."

  • Son on beş yıldır ülkemizde cereyan eden anarşik olayların Milli değerlerimiz üzerindeki menfi tesirlerini açıklar mısınız?

  • Son on beş yıldır cereyan eden olayları anarşik olaylar olarak değerlendirmek yanlıştır. Bu olaylar, yurdumuzda komünist bir rejim kurmayı amaçlayan çalışmalardır. 1971 muhtırasına kadar olan devredeki olaylarda yalnız komünist eylemler görülmektedir. Bu tarihten sonraki olaylarda yine amacına ulaşmak için komünist çalışmalar kendisine engel gördüğü her değeri yıkmaya, her gücü tahrip etmeye ve milletin gözünden düşürmek için adice suçlamalar yapmaya çalışmıştır. Yıllarca gerçek söylenmemiş, aşırı uçlardan bahsedilmiştir. Eline silah alıp cinayet işleyenlerin dışındaki komünistler, geniş bir faaliyetle Türk Milletinin millî değerlerini parçalamaya çalışmış, kısmen başarılı da olmuştur. Bu yıkıcılığın eserleri kitapçıların vitrinlerinde uzun seneler sergilenmiştir. Lâtin alfabesinin kabulünden sonra yıllarca Arap harfleriyle yazılı olan Türkün tarihi yeni nesillere kapalı kalmıştır. Sola hizmet edenler Türk tarihi yerine meselâ Yunan klasiklerini devlet eliyle aydın kitleye vermişlerdir. Üretim araçlarının devlet eline geçmesi için uğraşmışlar, üretimi artırma yerine vurguncu, soyguncu edebiyatını işlemişler, vergi onları tatmin etmemiş daha fazla vergi fikrini bürokrasiye yerleştirmişlerdir. Dünkü vilayetlerimiz üretimde, enerjide bizi çok gerilerde bırakmış, bize elektrik enerjisi satar duruma gelmiştir. Büyük nüfusun büyük devlet vasfının bir özelliği olduğu kavramını anlamamışlar nüfus planlamasına bağlanmışlardır. Ayrıca öz Türkçecilikte o kadar aşırılığa gidilmiştir ki , yalnız Cumhuriyetten önceki tarihimiz değil, Kurtuluş Savaşımız dahi anlaşılamaz olmuş, her yeni nesil evvelkini anlıyamaz hale getirilmiştir. Türk'ün dayandığı Vatan, Millet ve Kurtuluş Savaşımız küçümsenmiş, alay konusu edilmiştir. Ne olduğu anlatılmamıştır. Bir Millet bir toplum iktisadi bir düşüncenin tatbikatıyla mutlu olmaz. Dünyada kapitalizmle, karma ekonomiyle de kalkınmış, refaha ulaşmış ülkeler vardır. Ayrıca yurdumuzda karma ekonomi sistemi seçilmiştir. Komünizmin yerleşmesi için komünistler Türkün Töresini, inançlarını, yıkmaya çalışmışlar, Türk büyüklerini, zaferlerini kötülemişlerdir. Yıllarca bu tahribatları yapanlara bu güne kadar her hangi bir soru sorulmamıştır.

  • Anarşik olaylar geleceğimizi ne yönde etkilemiştir ?

  • Anarşik olaylar vatan ve Millet sevgisini tahrip etmiş, âdet ve ananelerimizi küçük düşürmüş, inançlarımızla alay etmiştir. Bunların yeniden sağlanması çok güç olacaktır. Vatanı, Türklüğü , Türk büyüklerini, zaferlerimizi sevmenin, inançlı olmanın suç olmadığı o kafalara sokulmalıdır. Bu kutlu amaca ancak inananlarla ulaşılabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bizim nesil Mustafa Kemal Atatürk adını söylerken heyecandan titrerdi. Gençlik Subay olmak için Askeri okullara girmek için yarışır, bu okullara sonsuz sevgi duyar, girenleri kabul ederdi. Bu sevgi militarizm değildir. Bu sevgi emperyalizm için de değildir. Türk Milliyetçiliği hiç bir zaman Emperyalist olmamış, savaş istememiştir. Ancak bu gün insanlığa tanınan hürriyetin 120 milyon esir Türk'e de tanınmasını ister. Bu istek koministleri kudurtmaktadır. Çünkü bu istek komunist emperyalizminin çöküşü demektir.

  • Alınan olan tedbirler anarşinin açmış olduğu yaraları kapatmış mıdır ? Kapatmadıysa ne gibi tedbirler alınmalıdır ?

  • Alınan tedbirler yalnızlar hukukîdir. Suç işleyenlere ceza vermeyi amaçlamaktadır.

Anarşistleri yetiştiren bataklıkların kurutulması için herhangi bir gayret göremiyoruz. Anarşinin kaynağı komünizmin önlenmesi için alınması gerekli olan tedbirler; bu kapı açıldığı takdirde, her sahada ortaya konacaktır. Ancak komünizmi önleyecek tedbirleri tesbit ve icra edecekler en azından sola hizmet etmiş kişilerden oluşturulmalıdır. Tedbir alacakların zamanı daralmıştır. Acele edilmesi gerekir.

Muzaffer Eriş ile Mülakat

Töre Aylık Fikir ve Sanat Dergisi

Mart 1983

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+24
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.