Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 04 Eylül 2016 - 16:00
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
BİR SİVAS KONGRESİ BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

BİR SİVAS KONGRESİ BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

Yrd. Doç. Dr. Fatih M. DERVİŞOĞLU

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Türk tarihinin dönemlere ayrılması konusunda son yaklaşım Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 1923’ten değil Tanzimat’tan itibaren başlaması gerektiği yönündedir, bu bakış açısı aynı zamanda Türk tarihindeki sürekliliğin de bir gereğidir. Tarih araştırmalarında hadise, sadece siyasî tarih nokta-i nazarından değil, sosyal ilimlerin diğer disiplinleri perspektifinden de işleme tabî tutulmalı, kesişme noktaları ve dünya tarihindeki yeri tayin edilmelidir.

Bu makale Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi öncesi ve Sivas Kongresi vesilesiyle değişik tarihlerde ikamet ettiği Millî Mücadele günlerindeki Sivas şehri ve Sivas Kongresi hakkındaki kaynakların değerlendirmesini konu edinmiştir. Makalede Sivas Kongresi ile alâkalı görülen eserler değişik başlıklar altında toplanıp önem sırasına göre tasnif ve tetkik edilerek bu konuda çalışma
yapacak araştırmacılara yardımcı olma amacı güdülmüştür. Makalede Sivas Kongresinin klasik kaynakları, “Nutuk, Kongre Tutanakları” Millî Mücadelenin genel eserleri, Kongreye müdahil veya tanık olanların ifadeleri, mahallî kaynaklar, Kongre günlerinde, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yabancı gazete, misyon temsilcileriyle münasebetleri Kongre hakkında, İtilaf devletleri
kaynakları ve onlara dayanarak yazılan eserler ve Kongre ile ilgili araştırma inceleme eserleri ayrı başlıklar altında değerlendirmeye çalışılmıştır.

[caption id="attachment_16972" align="alignleft" width="300"]Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Sivas[/caption]

Kongre konulu ilmi toplantılara sunulan tebliğler, üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri makalede ayrıca tasnife tabî tutulmuştur. Şimdiye kadar Kongre hakkında ayrıntılı bir bibliyografya
çalışmasının yapılmamış olması beni böyle bir çalışmaya iten nedenlerden biridir. Değişik başlıklar altında tasnif edilmeye çalışılan eserlerin tamamı kritik edilmemiş, kendi aralarında guruplandırma yoluna gidilmiş, makale kapsamını aşacağı düşüncesiyle bazılarının sadece ismi zikredilmekle yetinilmiştir.

Tamamını okumak için: BİR SİVAS KONGRESİ BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+0
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.