Yükleniyor...

Bitigçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 03 Eylül 2016 - 19:48
Son Düzenlenme Tarihi 18 Eylül 2016 - 17:56
Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş - 2. Yüz (Güney Yüzü) 10 Dizi

Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş - 2. Yüz (Güney Yüzü) 10 Dizi

Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş - 2. Yüz (Güney Yüzü) 10 Dizi

:itr:qT:IZGOB:NDOB:ZMtr:RURLO:üyy:NGSBT:üyiy:kyk 1

:İTRe:KoT:IZuGOB:NuDOB:ZiMiTRe:RURuLO:ÜYiY:NaGŞıBaT:ÜYİY:KiYiK

Geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturur idik. Bodunun boğazı tok idi.
:ilkir:RRLO:aC:ZMtr:gº:Zib:itr:gt:qço:ergt:ZMGY

:İLKiRe:RuRuLO:AÇNa:ZiMiTRe:GiSi:İTRe:GeT:KUÇO:ERGeT:ZıMıGaY

Yağımız çevrede ocak gibi iken (biz) ateş gibi idik. Öylece otururduk. Yörük
:itlk:grük:NJDZGO

:İTLeK:GüRÖK:NıDNıDZuGO

Oğuzlarından tanık geldi.

:rit:ITRLO:NGK:EZü:NDOB:ZGO:ZKUT:GJ:IBS:grük 2

:RİT:ITRuLO:NaGaK:EZÜ:NuDOB:ZuGO:ZuKOT:GaTNa:IbaS:GüRÖK

Tanığın sözü şöyle: "Dokuz Oğuz bodunu üzerine kağan oturdu." der.
:smDI:gms:ARHOT:URGFTIK:smDI:gnüHs:INOq:URGÇGBT

:ŞıMDI:GiMiSe:ARÑOT:URaGNYaTIK:ŞıMDI:GüNÜÑeS:INOK:URaGÇaGBaT

Çin yönüne Konı Paşa'yı göndermiş. Kıtayn yönüne Toñra Esim'i göndermiş.
:NDOB:krüt:AFKZ:eC:BS

:NuDOB:KRÜT:ANYıKZa:AÇNa:BaS

Söz böyle: "Azıcık Türk bodunu

:İK:LO:sMr:Eglİb:IsIÇUGY:sMr:PL:INGK:sMr:RYIROY3

:İKi:LO:ŞiMRe:EGLİB:ISIÇUGYa:ŞiMRe:PLa:INaGaK:ŞiMRe:RoYIROY

yürüyor imiş. Kağanı alp imiş. Danışmanı bilgili imiş. O iki
:GFTIQ:ErHÖ:nM:rit:İÇtrÜlÖ:GÇGBT:inis:rsr:RB:isik

:GıNYaTIK:ERÑÖ:NeM:RİT:İÇeTRÜLÖ:GıÇaGBaT:İNİS:ReSRe:RaB:İŞİK

kişi var olursa seni (de), Çin'i (de) öldürecek derim. Doğu'da Kıtayn'ı
:GZGO:inib:nM:rit:İÇtrlÖ

:GuZuGO:İNİB:NeM:RİT:İÇeTRüLÖ

öldürecek derim. Beni, Oğuz'u

:ny:ndHö:FTIQ:gt:ny:ndrb:ÇGBT:nm:rit:kiçtrlö 4

:NaY:NiDÑÖ:NYaTIK:GeT:NaY:NiDiRiB:ÇaGBaT:NeM:RİT:KİÇeTRüLÖ

öldürecek derim. Çin Güney'den yana değsin, Kıtayn Doğu'dan yana
:İdİ:Etnİry:NDOB:ris:krüt:niygt:NYJDRİy:nb:gt

:İDİ:ETNİRiY:NuDOB:RİS:KRÜT:NİYeGeT:NaYıTNıDıRIY:NeB:GeT

değsin, ben Kuzey'den yana değeyim. Türk Sir bodunu yerinde dursun.
:MLSIQ:qY:İdİ:RSU:NUZMROY

:MıLaSIK:KOY:İDİ:RaSU:NUZaMuROY

(Onun) ilerlemesi dahi dursun, (onu) yok edelim

:MKSRLO:ZtnÜk:İdMlk:MKIsDU:nüt:Pds:GBs:LO:nm:rit 5

:MıKıSRuLO:ZüTNÜK:İDeMLeK:MıKISıDU:NÜT:PiDiŞe:GıBaS:LO:NeM:RİT

derim.". O sözü işitip gece uyuyasım gelmedi, gündüz oturasım
:ZGO:ÇGBT:MtntÖ:AC:MtntÖ:AMNGK:ÜrtÖ:AJ:İdMlk

:ZuGO:ÇaGBaT:MüTNüTÖ:AÇNa:MüTNüTÖ:AMıNaGaK:ÜRTÖ:ADNa:İDeMLeK

gelmedi. Ondan ötürü kağanıma açıldım. Şöyle açıldım:"Çin, Oğuz,
:RSBK:ÜkÇ:UB:FTIQ

:RaSıBaK:ÜKÇü:UB:NYaTIK

Kıtayn, bu üçü birleşirse

: glkr:AKYUY:Zİb:gt:ŞMTUT:NST:İÇİ:ZÖ:Zb:IÇvK 6

: GiLKRe:AKYUY:ZİB:GeT:ŞıMTUT:NıŞaT:İÇİ:ZÖ:ZiB:IÇaTLaK

biz kala kalacağız. Kendi içi dışarıdan tutulmuş gibiyiz. Yufka gücündekinin
:RsLOB:NLK:AKYUY:ZÇU:ilgzö:glkr:egCy:smr:zçu: ILGLPUt

:RaSLOB:NıLaK:AKYUY:ZuÇU:İLüGZÖ:GiLKRe:EGÇNiY:ŞiMRe:ZuÇU:ILaGLuPUT

delinmesi ucuz imiş. İnce gücündekini kırmak kolay. Yufka kalın olsa
:egCy:smr:PL:qLUGLPUT

:EGÇNiY:ŞiMRe:PLa:KULUGLuPUT

delinmesi çetin imiş. İnce

:ADÇGBT:EYRB:ADFTIQ:erHö:smr:PL:xlgzü:RSLOB:NGOY 7

:ADÇAGBAT:EYİRİB:ADNYATIK:ERÑÖ:ŞİMRE:PLA:KÜLÜGZÜ:RASLOB:NUGOY

yoğun olsa kırmak çetin imiş. Doğu'da Kıyayn'dan, Güney'de Çin'den,
:UM:RB:ZMÇtlk:ZMÜs:Hib:ÇÜ:ik:ADZGO:AYRIY:AJDRUK:AYRUK

:UM:RaB:ZiMiÇeTLeK:ZüMÜS:ÑİB:ÇÜ:İKi:ADZuGO:AYıRIY:ATNıDıRUK:AYıRUK

Batı'da Batılı'lardan, Kuzey'de Oğuz'dan iki üç bin erimiz gelecek var mı
:mtntü:aC:En

:MüTNüTÖ:AÇNa:EN

ki? Böyle konuştum.

:itrb:üds:nmCtö:xtntü:qqFOT:eglib:MZÖ:mb:MNGK 8

:İTRiB:ÜDiŞi:NüMüÇNüTÖ:KÜTNüTÖ:KUKUYNOT:EGLİB:MüZÖ:NeB:MıNaGaK

Kağanım, ben Bilge Tonyukuk konuştuk. (Kağan) Konuştuğumu işiti verdi.
:gnİ:MtZDU:URAGSIy:nktö:URGOY:gHÖ:kök:idt:ZDU:eçHlHök

:GiNİ:MıTZuDU:URAGŞIY:NeKüTÖ:URuGOY:GüÑÖ:KÖK:İDiT:ZuDU:EÇÑüLÑÖK

Gönlünce yönlendir dedi. Kök Öñ'ü aşıp Ötüken Ormanı'na yöneldim. İnig
:itlk:ZGO:ADLGOT:nklxk

:İTLeK:ZuGO:ADLuGOT:NüKüLKÖK

Köklük (denilen yer)'ün Toğul (denilen yer)'da Oğuz geldi.

:IDKLRY:irHt:zmdsHüs:zmtr:Hib:ik:zib:smr:Hib:ÇÜ:isüs 9

:IDaKıLRaY:İRÑeT:ZüMüDŞüÑÜS:ZiMiTRe:ÑİB:İKi:ZİB:ŞiMRe:ÑİB:ÇÜ:İSÜS

Eri üç bin imiş. Biz iki bin erdik. Savaştık. Teñri öyle istedi
:ürtö:AJ:xx:itlö:emy:AVOY:qDFY:idsüt:ekzgö:ZMDFY

:ÜRTÖ:ADNa:KÖK:İTLÖ:EMiY:ATLOY:KUDNıYaY:İDŞÜT:EKZüGÖ:ZıMıDNıYaY

dağıttık. Irmağa düştü. Dağıttıklarımız yolda yine öldü hep. Ondan sonra
:itlk:npq:ZGO

:İTLeK:NıPOK:ZuGO

Oğuz'un tümü (bize katılmak için) geldi.

:qqFOT:eglib:mzö:nb:ekry:nktö:GNDOB:krüt:..........10

:KUKUYNOT:EGLİB:MüZÖ:NeB:EKRiY:NeKüTÖ:GuNuDOB:KRÜT:..........

Türk bodunu'nu Ötüken Yeri'ne... Ben kendim Bilge Tonyukuk
:IKYRIy:IKYRUq:NDOB:ikyrb:pds:nyt:sMNOq:gry:nktö

:IKaYıRIY:IKaYıRUK:NuDOB:İKeYiRiB:PiDiŞe:NiYiT:ŞıMNOK:GiRiY:NeKüTÖ

Ötüken Yer'e konmuş diye işitip Güney'deki bodun, Batı'daki, Kuzey'deki,
:itlk:NDOB:ikrHö

:İTLeK:NuDOB:İKeRÑÖ

Doğu'daki bodun (bize katılmak için) geldi.

Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş - 1. Yüz (Batı Yüzü) 7 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş - 2. Yüz (Güney Yüzü) 10 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş - 3. Yüz (Doğu Yüzü) 7 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 1. Taş - 4. Yüz (Kuzey Yüzü) 11 Dizi

Bilge Tonyukuk Yazıtı 2. Taş - 1. Yüz (Batı Yüzü) 9 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 2. Taş - 2. Yüz (Güney Yüzü) 6 Dizi
Bilge Tonyukuk Yazıtı 2. Taş - 3. Yüz (Doğu Yüzü) 8 Dizi Bilge Tonyukuk Yazıtı 2. Taş - 4. Yüz (Kuzey Yüzü) 4 Dizi

Bilge Tonyukuk Yazıtı Günümüz Türkçesi

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+68
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.