Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 12 Aralık 2016 - 18:04
Son Düzenlenme Tarihi 23 Aralık 2016 - 17:58
ATATÜRK'ÜN MENEMEN ŞEHİDİ KUBİLAY HAKKINDAKİ SÖZLERİ

ATATÜRK'ÜN MENEMEN ŞEHİDİ KUBİLAY HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Menemen'de, son zamanlarda meydana gelen gericilik teşebbüsü esnasında, subay vekili Kubilây Bey'in görev yaparken uğradığı sonuçtan Cumhuriyet ordusuna başsağlığı dilerim. Kubilây Bey'in şehit oluşunda gericilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen'deki ahaliden bazılarının alkışla tasvip edici bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hâdisedir. Vatanı müdafaa için yetiştirilen, dahilî her politika ve ihtilâfın haricinde ve üstünde muhterem bir vaziyette bulunan Türk subayının gericiler karşısındaki yüksek vazifesi, vatandaşlar tarafından yalnız hürmetle karşılandığına şüphe yoktur. Menemen'de, ahaliden bazılarının hataları bütün milleti elemlendirmiştir. İstilânın acılığını tatmış bir muhitte, genç ve kahraman subay vekilinin uğradığı tecavüzü, milletin bizzat Cumhuriyet'e karşı bir suikast telâkki ettiği ve bu işe yeltenenlerle, ön ayak olanları, ona göre takip edeceği muhakkaktır. Hepimizin dikkati, bu meseledeki vazifelerimizin gereklerini hassasiyetle ve hakkıyla yerine getirmeye yönelmiştir. Büyük ordunun kahraman genç subayı ve Cumhuriyet'in ülkücü öğretmen heyetinin kıymetli uzvu Kubilây'ın temiz kanı ile Cumhuriyet, yaşama gücünü tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.

1930, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, s. 546

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+506
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.