Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 10 Temmuz 2015 - 14:47
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
ATATÜRK’ÜN ARAŞTIRICI, SORGULAYICI “DERİN TARİH VE DİL GÖRÜŞÜ” VE “MU MEDENİYETİ ”

ATATÜRK’ÜN ARAŞTIRICI, SORGULAYICI “DERİN TARİH VE DİL GÖRÜŞÜ” VE “MU MEDENİYETİ ”

Önder GÖÇGÜN

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı - Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Atatürk, büyük asker ve devlet adamı niteliği ile kendini bütün dünyaya kabul ettirmiş bir liderdir. Bu bağlamda, O’nun en önemli yanlarından birisinin, -işin uzmanlarına danışarak- bilimsel doğrultuda geliştirdiği araştırıcı ve sorgulayıcı kimliği olduğu, şüphe götürmez bir gerçek hükmündedir.

Sosyal ve kültürel plâtformda gerçekleştirdiği yeniliklerin önde gelenlerinden ikisini ise, dil ve tarih konusundaki son derece ciddî çabaları ve çalışmaları oluşturur. Nitekim, alan araştırmaları yapmak üzere kurduğu Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi de, kendisinin bu konuya verdiği değerin, önem ve önceliğin açık birer göstergesidir.

Tarih’i, çağdaşlaşma yolunda devletin ve milletin ilerleyip yükselmesi için temel destek olarak gören Atatürk; dil’i de, millî kültürün özü kabul etmiştir. Türk dilinin ve Türk tarihinin geçmişte nerelere kadar uzandığı ve dayandığı gerçeğinin araştırılması, soruşturulması ve giderek sorgulanması, kendisini sürekli meşgul eden konuların önde gelenlerinden olmuştur. Buna göre, devlet ve millet hayatının bu iki asıl ve asîl unsurunun üzerinde çok eskilere gidilerek derinden araştırılması gereğine gönülden inanmıştır. Bu yoldaki çalışmaları ise, bizzat başlatarak yönlendirmiş, teşvik ederek desteklemiştir.

Türkler’in,-genel kabule göre-bilinen en eski yurdu Orta Asya’dır. Ancak, “atalarımız, Orta Asya’ya nereden, ne zaman ve ne şekilde gelmişlerdir? Bir başka deyişle, Orta Asya’daki Türk varlığı nasıl oluşmuştur?” İşte bu soru, Gâzi’nin zihnini çok meşgul etmiş ve meraklı bir araştırıcı kimliği ile geçmişin derinliklerine yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Bu konuda, 1933 yılında :

“Ben fâni bir insanım, bir gün öleceğim. Büyüklüğüne ve üstün kabiliyetine inandığım Türk ulusunun gerçek tarihinin yazılmasını sağlığımda görmek istiyorum.”

diyerek, üzerinde büyük merak, dikkat ve titizlikle durduğu “gerçek ve derin tarih tezi” doğrultusunda, milletimizin Orta Asya’dan da önceki geçmişinin tam anlamıyla araştırılıp ortaya çıkarılmasını hedefler.

Makalenin tamamını okumak için: Atatürk’ün Araştırıcı, Sorgulayıcı “Derin Tarih ve Dil Görüşü” ve “Mu Medeniyeti ”

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+3
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.