Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 20 Ocak 2017 - 19:00
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
ATATÜRK DÖNEMİNDE "HUKUK DEVLETİ"

ATATÜRK DÖNEMİNDE "HUKUK DEVLETİ"

Prof. Dr. ÖZKAN TİKVEŞ
D. E. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ

I. İncelemenin Konusu

Ülkemizde «Hukuk Devleti»nin kurulması, kesintisiz işlemesi ve gelişmesi (bâzı dönemler dışında) çeşitli sebeplerle arzu edilen dü­ zeyde olmamıştır. Bunun başlıca nedeni, siyasi rejimin ve buna bağlı olarak diğer siyasi müesseselerin (12 eylül 1980 tarihinden önceki dö­nemde) bir türlü arzu edilen istikrara kavuşmamış olmasında aran­malıdır. Sunulan bu inceleme, Atatürk'ün «hukuk devleti» (ve demokra­si) anlayışını tahlil etmek için hazırlanmıştır. Bu yazı, Demokrasiyi gerçekleştirmek uğuruna günümüze kadar süregelen gayretlerin ilim alanında O'nun 100. Doğum Yılı için hazırlanmış küçük ve mütevazi bir örneğini teşkil edebilirse gayesine varmış olacaktır.

II. İnceleme Plânı ve Yöntemi

Bu çalışmada, Atatürk'ün devlet ve demokrasi hakkında benim­sediği esasların daha iyi anlaşılması için sunulan bilgilerin bütünle­yicisi olarak O'nun dönemindeki anayasa hareketlerine yerayrılmıştır. Zira, O'nun yaşadığı yıllarda uygulanmış olan iki anayasayı araş­tırıp incelemeden, kurulan yeni Devlet'in dayandığı esasları ve de­mokrasi ilkelerini açıklamak mümkün değildir.

Bu durum, gözönünde bulundurularak, incelenen hususlar iki iki ana grupta toplanmıştır :

— 1921 tarihli Anayasa döneminde «Hukuk Devleti» 'nin Gelişimi,

— 1924 tarihli Anayasa döneminde «Hukuk Devleti»'nin Gelişimi.

İşte, çalışmamız bu ayırıma uygun olarak esas itibariyle iki bö­lümden oluşmaktadır. Araştırmanın sonundaki «Sonuç» bölümünde incelenen konunun genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: ATATÜRK DÖNEMİNDE HUKUK DEVLETİ

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+2
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.