Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 25 Mart 2016 - 19:00
Son Düzenlenme Tarihi 25 Mart 2016 - 17:45
ÂŞIK OLANLARUN İŞİ ÂHILA ZÂR OLUR - YUNUS EMRE

ÂŞIK OLANLARUN İŞİ ÂHILA ZÂR OLUR - YUNUS EMRE

Hocam ‘âşık olanlarun işi âhıla zâr olur

Hasretinden ol ma'şûkun gözi yaşı bınar olur

Dün güni kılur zâri ya‘ni görmek diler yâri

İşitmezler bu haberi ‘ışksuzlar bî-haber olur

Âşıkısan dîdârına koma bugüni yarına

Girenler ‘ışk bâzârına kendözinden bîzâr olur

'Terk eylegil sen senligün anun ‘ışkını bul anun

Bu ‘ışk içinde ölenün kan bahâsı dîdâr olur

‘Âşıklar lâ-mekân olur cihânun terkini urur

Cân u cihân ne nesnedür çün dostıla bâzâr olur

‘Işka yoldaş olıcagız cümle işler olur geniz

Maksûd ele giricegiz dost iline sefer olur

Kanı girçek ‘âşık kanı gelün isteyelim anı

Bî-çâre Yûnus'un cânı dost yolına îsâr olur

YUNUS EMRE

DÎVÂN-I YÛNUS EMRE

Dr. Mustafa Tatcı

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+519
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.