Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yayınlanma Tarihi 10 Ekim 2015 - 16:59
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
ANADOLU'DA TÜRKLERE AİT YER İSİMLERİ

ANADOLU'DA TÜRKLERE AİT YER İSİMLERİ

H.NİHAL ATSIZ - AHMED NACİ

Anadolu da köy, dağ, ırmak, vesair adların cemi ve tedkiki meselesinin alelumum Türkiyat nokta-i nazarından ne kadar mühim bir iş olduğunu izaha lüzum görmeyiz. Bilhassa Anadolu etnolojisinin tenviri cihetinde, böyle bir tetkikin şimdiye kadar yapılmaması, bir eksiklikdi. Biz bu makalemizde ilk defa olarak böyle bir teşebbüsde bulunduk. Ve bugünkü vesait nisbetinde yapılması kabil olanı yaptık. Ümit etmek istiyoruz ki, ellerinde daha iyi vesaiti olanlar ve böyle bir tedkike vaziyetleri, daha müsaid bulunanlar, bizim yapmak istediğimizi bu başlanan işi, ikmal etsinler. Tedkikatımızı Erkan-ı Harbiyenin, 1/200.000 mikyasındaki haritalarında yaptık. Fakat, maalesef bütün Anadolu’ya teşmil edemedik. Çünkü “Orta Anadolu”ya aid paftaların ekserisi eksikdi. Binaenaley elde mevcud olanlarla iktifaya mecbur kaldık.

Devamını okumak için: ANADOLUDA TÜRKLERE AİT BAZI YER İSİMLERİ

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+100
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.