Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 26 Nisan 2017 - 18:08
Son Düzenlenme Tarihi 03 Ocak 2019 - 21:52
ABDULLAH TUKAY’IN  (1886-1913)  YETİŞTİĞİ ÇEVRE VE HALK KÜLTÜRÜ

ABDULLAH TUKAY’IN (1886-1913) YETİŞTİĞİ ÇEVRE VE HALK KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Tatar edebiyatının kurucularından biri olan Abdullah Tukay, Tatar toplumuyla özdeşleşmiş bir şahsiyettir. Tatar toplumunun yaşadıklarını ilk kaynaktan görmek ve anlamak için onun eserlerine ve hayat hikâyesine bakmak yeterlidir. Halkın çektiği acıları ve sıkıntıları bizzat yaşayan bir şair olan A. Tukay, eserlerinde ruhsal yaşantısının izdüşümleri görülmesinin ötesinde, Tatar toplumunun da sosyal ve siyasi alanda geçirdiği değişimlerin bir yansıması olarak algılanmalıdır. Gerek didaktik gerekse millî şiirlerinde, hatta dinî şiirlerinde, hep toplumun yararına
öncelik veren A. Tukay’ın, XIX. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelen süreçte, Tatarların edebiyat ve dil oluşturma mücadelelerinde önemli bir yeri vardır. Tukay’ın yaratıcılık yolunda halkının yüzyıllar içinde oluşturduğu birikim, belirgin bir yer tutmaktadır. Bu birikim, şairin 27 yıl gibi çok kısa ömründe, yaşadıklarıyla bütünleşmiş ve çağdaş Tatar edebiyatının temel taşları olarak adlandırabileceğimiz eserleri ortaya çıkarmıştır. Halk kültürü unsurlarını, bilimsel bir zemine oturtmak isteyen Tukay’ın, yaratıcılık yolunu ana hatlarıyla izlenmeye çalışılan bu
incelemede, onun yaşadığı farklı sosyal çevre ve ortamların, sanatçının yaratıcılığı üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca maddi kültürün kaybolabileceğini, ancak atalardan gelen halk kültürünün her türlü zorluğa meydan okuyarak kaybolmadığını göstermek isteyen Tukay’ın bu düşüncesini hayata geçirme başarısında etkili olan faktörler üzerinde de durulacaktır. Toplumunun her yönden gelişmesine kendini adamış bir şair olan A. Tukay’ın hayatı, onun üretim çevresi ve halk kültürü hakkındaki görüşlerine yer verilerek A.Tukay üzerine, araştır-
macıların dikkat çekmeleri amaçlanmıştır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: ABDULLAH TUKAY’IN (1886-1913) YETİŞTİĞİ ÇEVRE VE HALK KÜLTÜRÜ

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+0
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.