Yükleniyor...
1 2 3 4 5 6 7 8 118 119
27 Eki 2018

Korkut-Ata - Pertev Naili Boratav

## KORKUT ATA Dede Korkut ve Dedem Korkut şekilleri ile, Oğuzların menkıbevi bilici-ozanı, Oğuz hanlarının vezir-müşaviri olup, Oğuzların destani h...

21 Eki 2018

MEŞRUTİYETİN İLANI - ALİ FUAT CEBESOY

Makedonya’da hazırlıklar tamamlan­mıştı. Bir gün dairedeki odama gelen Mustafa Kemal: > — Genel Merkez insiyatifi kaybetmek üzeredir. Vilâyet merkezl...

11 Eki 2018

TOPAL OSMAN OLAYI, CUMHURİYET TARİHİNİN İSTİSMARA EN AÇIK MESELELERİND...

Ümit Doğan DİKKATLE OKUMANIZI RİCA EDERİM. Topal Osman olayı, cumhuriyet tarihinin istismara en açık meselelerinden birisidir. Resmi tarihe karşı...

08 Eki 2018

ATATÜRK VE MANEVİ ÇOCUKLARI: ABDÜRRAHİM (TUNÇAK)

Abdürrahim 1908 yılında Diyarbakır’da doğdu. Mustafa Kemal Paşa Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi’nde küçük yaşta annesini ve babasını kaybe...

29 Eyl 2018

ATATÜRK VE MANEVİ ÇOCUKLARI: ÜLKÜ (ADATEPE)

Ülkü 1932 yılında Ankara'da doğdu. Ülkü’nün annesi Selanik’li Vasfiye Hanım, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım tarafından evlatlık olarak alınıp, büyütü...

25 Eyl 2018

YILDIRIM BEYAZID'IN ESARETİ VE İNTİHARI HAKKINDA - M. FUAD KÖPRÜLÜ

DEMİR KAFES RİVAYETİ Yıldırım Beyazıd'ın Timur'a esir düştükten sonra. demir kafese konduğu hakkındaki meşhur rivayet, osmanlı tarihine dair neş...

21 Eyl 2018

TÜRK DESTANLARINDA AT KAHRAMAN BİRLİKTELİĞİ

Bozkır kültüründe kahramanın en büyük yardımcısı, dostu, sırdaşı atıdır. At ile kahraman arasında güçlü ve sarsılmaz bir bağ vardır. Bu bağ at-kahrama...

21 Eyl 2018

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİNİN KURULUŞ HAZIRLIKLARI ÜZERİNE - Prof...

Cumhuriyet devrimizin Ankara Üniversitesi, bugün sekiz Fakülte halinde çalışmaktadır. Bunlardan Hukuk Fakültesi Ankara'da ilk kurulan Yüksek Öğretim m...

19 Eyl 2018

MEŞRUTİYET UĞRUNDAKİ SON ÇABALAR - ALİ FUAT CEBESOY

Cemiyet, bütün Makedonya’da teşkilât ve faaliyetini arttırmıştı. Açık ve pervasızca hareket et­mekten de çekinmiyordu. İstanbul’un, 3. Ordu Kumandanı...

13 Eyl 2018

ATATÜRK VE MANEVİ ÇOCUKLARI: NEBİLE (BAYYURT)

Nebile Istanbul’da dünyaya geldi. 1927 yılının temmuz ayında İstanbul Çapa Öğretmen Okulundan üç kız öğrenci Dolmabahçe Sarayı'na getirilmiş. Bunlarda...

13 Eyl 2018

HUN HÜKÜMDARININ KIYAFETİ

Rus arkeolog P. K. Kozlov’un Moğolistan’ın kuzeyindeki Noyan­ula adlı yerdeki Hun soylularına ait mezarlardan çıkarttığı olağandışı buluntular sayesi...

12 Eyl 2018

ATATÜRK'ÜN, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTESİ'NİN İLK DERSİNDE, AFET İ...

**AFET İNAN** 9 Ocak 1935 te Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nin ilk açılış dersimi hazırladığım vakit, Atatürk, buraya koyduğum yazıları bana no...

12 Eyl 2018

TÜRK İHTİLALİNİN DÜSTURLARI V - MAHMUD ESAD BOZKURT

"Devletin siyaset veçhesini Türk çiftçileri, Türk çiftçilerinin ali menfaatleri göstermelidir. O gün yedi asırlık bir sergüzeşt tarihinin yapraklan ta...

11 Eyl 2018

TÜRK DESTANLARINDA AT KOŞUMLARI

Eski Türklerde at, sahip olunan devletin müdafaası için vazgeçilmez bir araçtır. Bu yüzden de savaş atları diğer atlara göre daha iyi ve sağlam koşuml...

10 Eyl 2018

MEŞRUTİYETİN İLÂNI ARİFESİNDE MUSTAFA KEMAL -ALİ FUAT CEBESOY

Bir iki gün sonra Mustafa Kemal de Serez’den dönerek 3. Ordu Müşirliği kurmay heyetindeki görevine başladı. Mustafa Kemal’in, yakından şa­hidi olduğum...

10 Eyl 2018

AFŞIN’A MEKTUPLAR 4 - NEJDET SANÇAR

Sevgili Afşın, Bu sıkıntılı günler içinde, sen, bir karyola ile bir arabaya sahip olmuştun. Karyola bir arkadaşların, araba bir akrabala­rın idi...

06 Eyl 2018

ATATÜRK VE MANEVİ ÇOCUKLARI: RUKİYE (ERKİN)

Atatürk bir yurt gezisi sırasında Konya'da Rukiye'yi tanıdı. Kimsesiz olan bu kız çocuğunu Ankara'ya getirerek bakımını ve okutulmasını sağladı. Öğren...

05 Eyl 2018

TÜRK AT DAMGALARI

Damga, Türklerin boylarını ifade eden sembollerdir. Türklerin mevsim göçleri sırasında sürülerin birbirine karışmaması için her boy, kendi hayvanların...

04 Eyl 2018

VATAN YAHUT SİLİSTRE PİYESİNİ İZLERKEN - ALİ FUAT CEBESOY

Manastır’a döndük. Şehrin methaline geldiğimiz zaman orada bulunan bir mesirede vaktin geç olmasına rağmen Harp Okulu talebelerinin açık havada büyük...

03 Eyl 2018

DAĞ RUHUNDAN YARATILAN ATLAR

Dağlar, Türkler arasında olduğu gibi diğer kavimlerce de kutsal sayılmaktadır. Dünyanın merkezinde bulunan ve ilk yaratma sonrasında Tanrının üzerine...

31 Ağu 2018

HUNLARIN SİLAHLARI

Hunlarda ağır silahlar, birkaç geleneğin etkisiyle III. yüzyıla doğru ortaya çıktı. Uzun yay ve üç demir baş­lıklı ok, mızrak, uzun kılıç, kılıç namlu...

1 2 3 4 5 6 7 8 118 119