TÜRK IRKI EN ÇOK BENLİĞİNİ MUHAFAZA ETMİŞ BİR IRKTIR!

0
147

Tarihin en büyük cereyanlarını yaratmış olan Türk ırkı en çok benliğini muhafaza etmiş bir ırktır. Genel tarihin ve medeniyet tarihinin bugünkü insanlığın düşünürlerini o kadar merakla meşgul eden karanlık sayfalarını izah için Türk ırkını esas tutmaktan başka çare yoktur. Bu esas kabul edilince bütün açıklanması zor görünen meseleler aydınlanacak tarihte boş bırakılan veya soru işaretleri ile doldurulan bölümler tamamlanacaktır.

İnsaflı, haktanır ve tarafsız Avrupalı bilim adamlarının fikirlerinden ve delillerinden de istifade edilerek savunulan tezimizde, hiçbir ırk ve millet için aşağılama ve küçük görme kastı yoktur. Kendi milletini sevdiği kadar başka şahsiyet ve varlıklara saygı Türklüğün şiarlarındandır

TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI, 1999, KAYNAK YAYINLARI, 3. BASIM, S. 71

Avatar

Leave a reply