Kısa Bilgi Sistemi

Kısa Bilgi Sistemi

Türkçe Tarih Bilgi Botu

Türkçe Tarih ağı içerisinde takipçilere tarihten temel içerikli bilgiler araştırıp sunan kısa bilgi botu.... devamı»

8321+
görüntülenme
29 Ekim 2015
Yayınlanma Tarihi
16 Haziran 2016
Son Düzenlenme Tarihi
1
5
Buradan Değerlendirin
16.67 %
Kategoriler
Abdaliye Devleti 1747 - 1842, Adilşahlar 1490-1686, Ahlatşahlar Beyliği 1100 – 1207, Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler) 420 – 562, Akkoyunlu Devleti 1350 - 1507, Akşitler (İhşidiler) 935-969, Alaiye Beyliği 1293-1471, Altınordu Devleti 1227 – 1502, Anadolu Türk Beylikleri, Artuklu Beyliği 1102 – 1408, Astrahan Hanlığı 1466 – 1554, Asya Avar Devleti 216– 552, Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803, Avrupa Hun İmparatorluğu 375 – 454, Aydınoğulları Beyliği 1308 – 1426, Azerbaycan Atabeyliği (İl-Denizliler) 1146 – 1225, Azerbaycan Cumhuriyeti 1991, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 - 1920, Bakü Hanlığı 1747 -1828, Balabanlılar Devleti 1266-1290, Basaraba Türk Devleti 1330 - 1360, Batı Hun İmparatorluğu M.Ö. 40 – 216, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 1913 - 1913, Batı:1042 – 1212, Behmenîler Devleti 1358-1527, Berçemeoğulları Beyliği 12yy, Beridşahlar 1492-1619, Buhara Cumhuriyeti 1920 - 1924, Buhara Hanlığı 1599 – 1785, Büyük Bulgarya Hanlığı 630 – 665, Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 – M.S. 216, Büyük Selçuklu Devleti 1040 – 1157, Büyük Türk İmparatorlukları, Çağatay Devleti 1227 - 1370, Çağdaş Türk Cumhuriyetleri, Candaroğulları Beyliği 1299 – 1462, Canikoğulları 13yy – 14yy, Celayirliler 1340-1432, Chao Hun Devleti 304-352, Çobanoğulları Beyliği 1227 – 1309, Çu (Chou, Zhou, Cov) Devleti M.Ö. 1050 – 249, Çubukoğulları Beyliği 1085 – 1092, Dağılan Türk Cumhuriyetleri, Danişmendli Beyliği 1092 – 1178, Delhi Türk Sultanlığı 1206 - 1414, Dilmaçoğulları Beyliği 1085 – 1192, Dımaşk Atabeyliği 1104-1154, Dobruca Türk Beyliği 1281 – 1299, Doğu-Batı:582-630, Doğu:1042 – 1211, Dokuz Oğuz Devleti 5. asır sonu - 6. asır sonu, Dulkadiroğulları Beyliği 1339 – 1521, Erbil Beyliği 1146 – 1232, Eretna Beyliği 1335 – 1381, Eşrefoğulları Beyliği 1280 – 1326, Eyyubiler Devleti 1171 - 1348, Fars Atabeyliği (Salgurlular) 1147 – 1284, Fergana:1042 – 1212, Gazneliler Devleti 963– 1183, Gence Hanlığı 1735 -1804, Germiyanoğulları Beyliği 1300 – 1423, Göktürk İmparatorluğu-Türük Bil 552-743, Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti 1945 - 1946, Güney Hun:48-216, Hamitoğulları Beyliği 1301 – 1423, Harezmşahlar Devleti 1157 – 1231, Hatay Cumhuriyeti 1938 - 1939, Haydarâbad Nizamlığı 1724-1956, Hazar İmparatorluğu 651 – 983, Hint-Türk İmparatorluğu(Babür) 1526 – 1858, Hive Hanlığı 1512 – 1920, Hokand Hanlığı 1710 – 1876, Hsia Hun Devleti 407– 431, I. Chao (veya Ön Chao) Devleti 304-329, İdil (İtil) Bulgar Hanlığı 665 – 1391, İdil Ural Devleti 1918 - 1919, II. Chao (veya Arka Chao) Devleti 319-351, İlhanlılar 1256 - 1336, İnaloğulları Beyliği 1098 – 1183, İnançoğulları Beyliği ( Ladik )1261 – 1368, Irak Selçuklu Devleti 1157 - 1194, İzmir Türk (Çaka) Beyliği 1081 – 1098, Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398, Kalaçlar Devleti 1290-1320, Karahanlı Devleti 840 – 1212, Karakoyunlu Devleti 1380 - 1469, Karamanoğulları Beyliği 1256 – 1483, Karesioğulları Beyliği 1297 – 1360, Karluk Devleti 766 - 1215(Üç Oğuz-Üç Boy), Kaşgar-Turfan Hanlığı 1800 – 1877, Kasım Hanlığı 1445 – 1681, Kazak Eli Cumhuriyeti 1991, Kazak Hanlığı 1465 – 1847, Kazan Hanlığı 1437 – 1552, Kimekler Devleti 7yy-11yy, Kirman Selçuklu Devleti 1092 - 1187, Kırgız Devleti 840 - 1207, Kırgız Eli Cumhuriyeti 1991, Kırgız Hanlığı 1800 – 1876, Kırım Hanlığı 1440 – 1475, Kuman-Kıpçak Hanlığı 1098 – 1239, Kutbiler Devleti 1191-1211, Kutluk Kağanlığı:681-744, Kuzey Hun:48-156, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983, Kuzey Liang Hun Devleti 401– 439, Lov-lan Hun Devleti 442– 460, Ludîler Devleti 1451-1526, Macarlar Devleti 896– 955 (Arpad Khan:896-1301), Mengücekliler 1072 – 1277, Menteşeoğulları Beyliği 1280 – 1424, Mısır Türk Sultanlığı (Memlük-Kölemenler) Devleti 1250 - 1517, Musul– Haleb Atabeyliği (Zengili’ler) 1127 – 1259, Nogay Hanlığı 1398 – 1642, Oğuz Yabgu Devleti ? - 1040, On-Ok'lar,Türgiş,Türkeş Devleti 699 – 766, Onogur Devleti 395– 466, Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922, Otuz Oğuz Devleti 5. asır sonu - 6. asır sonu, Özbek Eli Cumhuriyeti 1991, Özbek Hanlığı 1428 – 1599(Şeybani:1506 – 1599), Peçenek Hanlığı 860 – 1091, Pervaneoğulları Beyliği 1277 – 1322, Ramazanoğulları Beyliği 1325 – 1608, Şa-t’o Türk Devleti 907 - 946, Sâcoğulları (Sâcîler) 885-927, Safevi Devleti 1501– 1722, Sâhipataoğulları Beyliği 1275 – 1342, Saltuklu Beyliği 1072 – 1202, Şam (Suriye) Atabeyliği Tuğteginli’ler (Börililer) 1117 – 1154, Sarı (Kan-Chou,Kansu) Uygur Devleti 905 - 1226, Saruhanoğulları Beyliği 1302 – 1410, Şemsiler Devleti 1211-1266, Sibir Hanlığı 1464-1598, Şul (Çöl) Türkleri Devleti ? - 716, Suriye Selçuklu Devleti 1092 - 1117, Tabgaç Devleti 386 – 557(Batı 534-557) (Doğu 534-557), Tacettinoğulları 1308 – 1425, Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921 - 1944, Tarih, Tekeoğulları Beyliği 1321 – 1390, Tigin-Şah Devleti (Türk-şahi), Timur İmparatorluğu 1370 – 1507, Toharistan Türk Yabguluğu 658-759, Tolunğulları 868 - 905, Tuğluklar Devleti 1320-1414, Tuna Bulgar Hanlığı 864 – 981, Turfan (Kao-Chang) Uygur Devleti 911 - 1368, Türk Atabeylikleri, Türk Devletleri, Türk Hanlıkları, Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti 1092 - 1307, Türkiye Cumhuriyeti 1923, Türkmen Eli Cumhuriyeti 1991, Türkmenistan Hanlığı 1860 – 1885, Uygur Devleti 744 – 840, Uz Hanlığı 1000 – 1068, Yarluklular Beyliği (12.asır)

Görseli tam boy görmek için tıklayınız.

Yazarın diğer yazılarını oku