Alp Er Tunga

Alp Er Tunga -  Tuğrul Çavdar 2019 fontu
Alp Er Tunga - Tuğrul Çavdar 2019 fontu
Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

, iki yanı kahramanlık, şan ve ahlak heykelleri ile süslü uzun ve ulu bir yoldur. Bu ulu yolun her adımında ’ün göğsünü kabartacak, başını dikleştirecek ve üstünlüğünü belirtecek sayısız kahraman, lük için nöbet beklemektedir. Varlığımızı büyük maneviyatları ile bekleyen bu uluların pek çoğunu, biz, tarihin yolu aydınlatan ışıkları ile görebiliyor; onlardan kafamıza bilgi, gönüllerimize güç ve ruhlarımıza iman alıyoruz Kılıç Arslan’lar, giz’ler, Yavuz’lar bunlardandır.

Gözlerimizi bu yolun sonlarına doğru çevirecek olursak, göreceğimiz şey, bizden uzaklaştıkça sıklaşan bir sis perdesi olacaktır. Bugün, bu sis perdesini gözlerimizle delip de arka tarafında neler olduğunu bilmek yani tarihimizin başlangıcını öğrenmek tam olarak mümkün bulunmuyor. Yalnız bu uzun şanlı yolun, sağına soluna gezdirerek gerilerine çevirdiğimiz gözlerimiz, sislerin çoğalıp da her tarafı örtmediği yerlerde yelesi Boz bir görmekte veya sezmektedir. Bu boz, denen şanlı yolun, şimdiki bilgilerimize göre, ilk bekçisidir. İşte bu kahraman ’dır.

, Milattan önce yedinci yüzyılda yaşamış pek büyük bir kahramanıdır. O çağlarda ’ün beşiği ve öz yurdu olan istan’da adını taşıyan ler bulunuyordu. çok savaşçı idiler. Onların başı bulunan kahraman da her büyük kahramanı gibi, savaşçı bir yiğitti. Tarihin ışığı, ’ün beşiği olan istan’ın milattan önceki yedinci yüzyılını iyice aydınlatamadığı için, o kahraman ’ün biz bugünkü torunları bu en eski yiğit atamızı tam olarak tanımıyor, nasıl yaşamış, nasıl savaşmış, bunları gerektiği kadar bilmiyoruz. Yalnız kısaca bildiğimiz şudur ki, bu kahraman başbuğ, tarihin ünlü savaşlarında lerin başında bulunmuş, ’ın büyük düşmanlarından biri olan ’a karşı lük hesabına zaferler
kazanmış ve bu düşman milletin topraklarını orduları ile bir kaç kere çiğnemiştir. Acemler, bu yiğidine karşı savaş alanlarında hiç bir başarı kazanamamışlar, sadece önünde dize gelmişlerdir.

’ın bu eski fakat beceriksiz düşmanları erlik alanlarında alt edemedikleri kahramanını milattan önce 624’te hile ile şehit etmişler, kendilerine yakışır bir başarı ile ’ı başsız bırakmışlardır. İşte hakkında bildiklerimiz bunlardan ibarettir.
Acem şairi Firdevsî, lılar destanî tarihi olan Şehname’de, bu kahramanından çok bahseder. lerin , Buku Han veya Buka Han adlarını verdikleri bu en eski kahraman atamıza, Acem şairi destanında Afrasiyâb demektedir. Şehname’de savaşlarını acemler lehine büyük bir mübalağa ile anlatmış olan Firdevsî, saraylarında lerden lütuflar gördüğü halde düşmanlığı yapan bu acem, eserinin birçok yerinde de lerin ve Başbuğu ’nın kahramanlığını söylemek zorunda kalmıştır. ’nın büyük kahramanlığını Şehname’nin mısraları arasından bulup çıkarmak hiç de güç değildir. Milletini yükseltmek için akla
gelmez mübalağaları eserine geçiren Firdevsî, ’nın ı dize getiren zaferlerini gizleyememiştir. Şehname’nin yazdığı bu zaferlerini gerçeğin tamı değil, bir parçası saymak yanlış olmayacağına göre yiğit ve kumandan ’nın büyüklüğü hayallerimizde canlanabilir.

Tarihi şahsiyetini tam olarak bilmediğimiz ’nın büyük kahramanlığını bize anlatan ikinci eser de, çü bilgini Kaşgarlı Mahmut’un Divânü Lügati’t ’üdür. Kaşgarlı Mahmut’un 1077’de tamamlanan bu eserinde Karahanlılar çağında ler arasında söylenen bazı şiir örnekleri vardır ki bunlardan birisi de kahraman için yazılmış bir sagu (mersiye)dir. milattan önce yedinci yüzyılda yaşamış bir ’tür; Karahanlılar ise milattan sonra onuncu yüzyılda

istan’a hâkim olmuşlardı. Aradaki büyük zaman farkı düşünülürse, Karahanlılar çağında için söylenen sagu bize bu en eski atamızın büyüklüğünü anlatmaya yeter. Eğer istan topraklarının pek büyük kahramanı olmasaydı, ölümü üzerinden bin beş yüz yıldan çok bir zaman geçtikten sonra adının ve hâtırasının yaşaması mümkün olmazdı. Kahramanımızı “fazilet beği” olarak da gören bu sagunun bir kıtası şudur:

öldü mü?
Isız ajun kaldı mu?
Ödlek öçin aldı mu?
Emdi yürek yırtılur.

Kahraman yaradılışlı milleti gönlünü en çok yiğitliklere verdiği içindir ki bu ilk kahraman atasını, aradan geçen her şeyi unutturacak kadar büyük bir çağ geçtiği halde, unutamamış, yüzyıllarca sonra “ öldü mü, kötü dünya kaldı mı, zaman öcünü aldı mı, şimdi yürek parçalanır” diye ağlamıştır. Dünyada hiçbir kahraman gösterilemez ki hâtırası bu kadar uzun zaman milletin bağrında yaşamış bulunsun.

büyük bir kahramandır. Karahanlıların kendilerini onun soyundan saymaları da bu kahramanlıktan bir şeyler elde etmek içindir. Tarih ışığı, geçip geldiğimiz şanlı yolun sonlarında lük nöbeti beklemekte olan bu en eski atayı bize tam olarak gösteremiyorsa da bu o kadar ehemmiyetli değildir. ; ’ların, giz’lerin, Yavuz’ların, ’ların ve kısaca bütün lerin eski ulu atasıdır. Ve bugünkü bilgimize göre de ilk kahramanıdır.

Kaynakça
Makale yazarı :
Nejdet Sançar
Bibliyografya :
Kaynak :

Irkımızın Kahramanları,  Aylı Kurt Yayınları, 1943, s. 4-5

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Türkmenler

Kadim insanlığın maddi medeniyet ve kültür merkezlerinden biri olan bugünkü Türkmenistan, Hazar denizinin doğu sahilinden

Uygurca 7. Ders

Yettinçi (7-) Ders – Tekrar Tebrikler, en zor kısmı atlattınız. Eğer düzenli olarak dersleri tekrar

Hürriyet yolunda

Mustafa Kemal’i, üçüncü sınıfta meş­gul eden en önemli şey, işte bu hürriyet meselesi idi, bunu

Türk Tarihi Tetkik Heyeti

Zamanının çoğunu tarih çalışmalarına ayıran Atatürk, artık bu faaliyet­lerin bağımsız bir kuruluş tarafından yapılması zamanının

Uygurca 6. Ders

Altinçi (6-) Ders – Ayriliş Naxşisi 1 — Uluğ söygü séhrige tolğan kéçeler 2 —

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku