Tarihte Bugün

Tarihi olaylar ve çağlara göre kronolojik bilgiler

Atatürk Günlüğü

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881-1938 yılları arasındaki 57 yıllık yaşamını kronolojisi.
Prof. Dr. Utkan Kocatürk’ün “Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü” adlı eserinden faydalınarak hazırlanmıştır.

Olay yok

Günümüz Dünyası

İkinci Dünya Savaşı’nın 1945 yılında sona ermesi ve günümüze kadar olan tarihi olaylar

Olay yok

İkinci Dünya Savaşı

Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 tarihinden, 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın teslim olmayı kabul etmesiyle sona eren İkinci Dünya Savaşı kronolojisi

Olay yok

Türk Kurtuluş Savaşı
Milli Mücadele

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanmasından başlayarak, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkması, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ve nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanına kadar olan Milli Mücadele tarihimiz

Olay yok

Birinci Dünya Savaşı

28 Temmuz 1914’ten 11 Kasım 1918’e kadar Birinci Dünya Savaşı kronolojisi

Olay yok

Modern Tarih

1789 Fransız Devrimi’nden başlayarak, 1914 Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönem

Olay yok

Erken Modern Çağ

16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar olan olaylar

Olay yok

Ortaçağ

5. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan olaylar

Olay yok

Antik Dünya

MÖ 2500 – MS 7. Yüzyıl

Olay yok

İlk İmparatorluklar

MÖ 3000 – MÖ 300

Olay yok

Tarih Öncesi Dönem

Başlangıçtan MÖ 3000 dolaylarına kadar tarih öncesi dönem

Olay yok

Doğum

Tarihteki önemli kişilerin doğum tarihleri

Olay yok

Ölüm

Tarihteki önemli kişilerin vefat tarihleri

Olay yok