Uygur Türkleri’nin kurttan türeyiş efsanesi

 

‘Büyük bir Hakan varmış, Gök Tanrı’ya taparmış,

Üç güzel kızı varmış, hep evine kaparmış,

”Benim kızlarım,” dermiş, ‘çoktan Tanrı’ya ermiş,’

‘Nasıl bir insanoğlu, bu kızlara değermiş!’

Kızları almış, gitmiş, yüksek bir dağa çıkmış,

Kızları hayran kalmış, burada gök çok acıkmış.

Demiş; burada bekleyin, Tanrı’ya dua edin,

‘Eğer Tanrı almazsa, başka illere gidin!’

Kızlar çok beklemişler,’Tanrı gelmez,’ demişler,

Bir erkek kurt görünmüş, kurdu benimsemişler.

Kurt dağın etrafında, dolanmış her yanında,

Küçük kızın kaynamış, bir aşk, sevgi kanında.

Küçük kız demiş: ‘Gel!’ demiş: ‘Bu kurt seni yer!’ demiş

Fakat kız dağdan inmiş, kurt; ‘Elini ver!’ demiş.

Kurt kızı eve almış, bir mağraya dalmış,

Orada yaşamışlar, soylarıda ün salmış!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 

Haber Bültenimize Kaydolun

Türkçe Tarih'in yeni içeriklerinden en önce siz haberdar olun.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

Kurt içerikli atasözleri

Kurda konuk giden köpeğini yanında götürür (Türkiye Türkçesi)Kurdun konaklığına get, köpeği de ardından apar (Kazak Türkçesi)Börünen dost olsan, itin yanında olsun (Kırım Türkçesi)İt ilen yolda ol ama çomağı elinden yere…

Tufan Efsanesi

Şamanist Türk boylarında söylenen Dünya Tufanı efsane­sine ait rivayetler birçok folklorcu ve seyyahlar tarafından tesbit edilmiştir. Bu efsanelerin temelini müslüman ve hıristiyan kay­naklarından gelen “ Nuh Tufanı hikâyesindeki unsurlar teş­…