Jurnal

0

Bir memurun meşhudatına mübeyyin olarak verdiği müzekkere, küçük lahiya, rapor, ilaveten ticarette yevmiye defteri, geminin limanda bulunduğu müddetçe vukuatının kayıt olunduğu defter, seyir jurnali, esnayı harekette vukuatın defteri, günlük ve gazete.[1]


[1] Çelebi, “II. Abdülhamit Döneminde Balkanlar İle İlgili İstihbarat Raporları“, s. 71.

Cihan Oktay
2014 yılında Türkeli Dergisinde yazarlık yapmaya başlayan yazar, derginin kapanmasıyla birlikte, Türkçe Tarih Dergisi‘ne kuruculuk etmiş ve günümüzde de yazılarını burada yayınlamaktadır. Yazar Türkçe Tarih sistemi üzerinde genellikle Milli Mücadele, Atatürk ve Türk Devrimleri üzerine yazılar yazmaktadır. Uzun bir süredir, Rıza Nur ve Hatıratı üzerine araştırmalar yapmakta ve bu çalışmaları ile tanınmaktadır. Diğer önemli tarihçilerle birlikte kolektif olarak yayınlanan "Şahsiyetler" isimli kitapta, Doktor Rıza Nur biyografisi kaleme almıştır.

Jirondenler

Previous article

Jülyen Takvim

Next article

Comments