Jirondenler

0

Fransız İhtilalinde burjuvayı temsil eden ve Alphonse de Lamartine’nin 1847’de ünlü Histoire des Girondins’i yayınlamasından sonra evrensel hale gelen[1]  krala yakın grup.[2]

[1] Frederick A. de Luna,”The “Girondins Were Girondins, after All”, French Historical Studies, vol. 15, no. 3, Spring, 1988, ss. 506-507.

[2] Patrice Higonnet, “The Social and Cultural Antecedents of Revolutionary Discontinuity: Montagnards and Girondins”, The English Historical Review, vol. 100, no. 396 , July 1985, s. 513.

Cihan Oktay
2014 yılında Türkeli Dergisinde yazarlık yapmaya başlayan yazar, derginin kapanmasıyla birlikte, Türkçe Tarih Dergisi‘ne kuruculuk etmiş ve günümüzde de yazılarını burada yayınlamaktadır. Yazar Türkçe Tarih sistemi üzerinde genellikle Milli Mücadele, Atatürk ve Türk Devrimleri üzerine yazılar yazmaktadır. Uzun bir süredir, Rıza Nur ve Hatıratı üzerine araştırmalar yapmakta ve bu çalışmaları ile tanınmaktadır. Diğer önemli tarihçilerle birlikte kolektif olarak yayınlanan "Şahsiyetler" isimli kitapta, Doktor Rıza Nur biyografisi kaleme almıştır.

Jeostratejik

Previous article

Comments