İttihad-ı Anasır

0

Osmanlı unsurlarının mezhep, düşünce, ulus, şahsiyet ya da cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bir araya getirilme düşüncesi, Osmanlı sınırları dahilinde yaşayan herkesi ortak bir Osmanlı üst kimliği altında toplama çabası.[1]


[1] Cem Doğru, “An Example To The Quest Of Identity Of The Second Constitutionalist Period: The Charter, Structure And Aims Of Committee Of The Unity Of Ottoman Ethnic Elements”, Turkish Studies, 8/5, Spring 2013, s. 173.

Cihan Oktay
2014 yılında Türkeli Dergisinde yazarlık yapmaya başlayan yazar, derginin kapanmasıyla birlikte, Türkçe Tarih Dergisi‘ne kuruculuk etmiş ve günümüzde de yazılarını burada yayınlamaktadır. Yazar Türkçe Tarih sistemi üzerinde genellikle Milli Mücadele, Atatürk ve Türk Devrimleri üzerine yazılar yazmaktadır. Uzun bir süredir, Rıza Nur ve Hatıratı üzerine araştırmalar yapmakta ve bu çalışmaları ile tanınmaktadır. Diğer önemli tarihçilerle birlikte kolektif olarak yayınlanan "Şahsiyetler" isimli kitapta, Doktor Rıza Nur biyografisi kaleme almıştır.

Jakobenizm

Next article

Comments