İstiklal Marşı

0

Genel Kurmay Başkanlığı’nın “Kurtuluş savaşının mânâsını anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve diğer milletlerde bulunan millî marşlara denk olacak bir marş” yazılması isteği üzerine Mehmed Âkif Ersoy’un onbir kıta olarak yazdığı şiir, Türk milletinin karakterini yansıtan somut bir belge.[1]


[1] Gencay Zavotçu, “İstiklâl Marşı’nın Temel Kavramları”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, sy. 6/4, 2017, s. 2414.

Cihan Oktay
2014 yılında Türkeli Dergisinde yazarlık yapmaya başlayan yazar, derginin kapanmasıyla birlikte, Türkçe Tarih Dergisi‘ne kuruculuk etmiş ve günümüzde de yazılarını burada yayınlamaktadır. Yazar Türkçe Tarih sistemi üzerinde genellikle Milli Mücadele, Atatürk ve Türk Devrimleri üzerine yazılar yazmaktadır. Uzun bir süredir, Rıza Nur ve Hatıratı üzerine araştırmalar yapmakta ve bu çalışmaları ile tanınmaktadır. Diğer önemli tarihçilerle birlikte kolektif olarak yayınlanan "Şahsiyetler" isimli kitapta, Doktor Rıza Nur biyografisi kaleme almıştır.

İstiklal Mahkemeleri

Previous article

İthalat

Next article

Comments