İstihdam

0

Üretim faktörleri olan emek, sermaye, girişimci ve doğal kaynakların optimal kullanılarak üretim sürecine katılmasını, insanların çalıştırılmaları, işe kabul edilmeleri.[1]


[1] Mehmet Muharrem Kasapoğlu-Sedat Murat,”Türkiye’de İstihdam, İşsizlik Ve İstihdam Politikalarında Yerelleşme: İimek’e Dair Kısa Bir Değerlendirme”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, c. 7, sy. 18, 2018/2, s. 250.

Cihan Oktay
2014 yılında Türkeli Dergisinde yazarlık yapmaya başlayan yazar, derginin kapanmasıyla birlikte, Türkçe Tarih Dergisi‘ne kuruculuk etmiş ve günümüzde de yazılarını burada yayınlamaktadır. Yazar Türkçe Tarih sistemi üzerinde genellikle Milli Mücadele, Atatürk ve Türk Devrimleri üzerine yazılar yazmaktadır. Uzun bir süredir, Rıza Nur ve Hatıratı üzerine araştırmalar yapmakta ve bu çalışmaları ile tanınmaktadır. Diğer önemli tarihçilerle birlikte kolektif olarak yayınlanan "Şahsiyetler" isimli kitapta, Doktor Rıza Nur biyografisi kaleme almıştır.

İstifçilik

Previous article

İstiklal Mahkemeleri

Next article

Comments