İslamofobi

0

İslam korkusu. Müslümanlara karşı dışlamayı, ayrımcılığı ve şiddeti içeren bir kavram.[1] İslamofobi korku duygusu ile karakterize edilir. Bu nedenle, İslamofobi’nin etki yönünü anlamak için kaygı, rahatsızlık, dehşet ve sinirlilik gibi korku ile ilişkili kavramlar kullanılmaktadır.[2]


[1] Seyfettin Aslan vd., “İslamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları”, Dicle Üniversitesi SBE Dergisi, sy. 16, Nisan 2016, s. 451

[2] Necmi Karslı, “İslamofobi’nin Psikolojik Olarak İncelenmesi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 13, sy. 1, 2013, s. 80.

Cihan Oktay
2014 yılında Türkeli Dergisinde yazarlık yapmaya başlayan yazar, derginin kapanmasıyla birlikte, Türkçe Tarih Dergisi‘ne kuruculuk etmiş ve günümüzde de yazılarını burada yayınlamaktadır. Yazar Türkçe Tarih sistemi üzerinde genellikle Milli Mücadele, Atatürk ve Türk Devrimleri üzerine yazılar yazmaktadır. Uzun bir süredir, Rıza Nur ve Hatıratı üzerine araştırmalar yapmakta ve bu çalışmaları ile tanınmaktadır. Diğer önemli tarihçilerle birlikte kolektif olarak yayınlanan "Şahsiyetler" isimli kitapta, Doktor Rıza Nur biyografisi kaleme almıştır.

İstifçilik

Next article

Comments