İmtiyaz

0

Bir devletin kendi ülkesinde özellikle yabancı kişi, zümre, kurum veya devletlere verdiği bazı iktisadi hak ve ayrıcalıkları sembolize eden ve merkezi yönetim (Osmanlı İmparatorluğunda padişah ve daha sonra hükümet) tarafından verilen belge.[1]


[1] Mustafa Malhut, “20. Yüzyıl Başında İmtiyaz Kelimesi ile Kapitülasyon Kelimesinin Tarihsel Açıdan Karşılaştırmalı İncelenmesi”, HistoryStudies, 2/2, 2010, ss. 402-404.

Cihan Oktay
2014 yılında Türkeli Dergisinde yazarlık yapmaya başlayan yazar, derginin kapanmasıyla birlikte, Türkçe Tarih Dergisi‘ne kuruculuk etmiş ve günümüzde de yazılarını burada yayınlamaktadır. Yazar Türkçe Tarih sistemi üzerinde genellikle Milli Mücadele, Atatürk ve Türk Devrimleri üzerine yazılar yazmaktadır. Uzun bir süredir, Rıza Nur ve Hatıratı üzerine araştırmalar yapmakta ve bu çalışmaları ile tanınmaktadır. Diğer önemli tarihçilerle birlikte kolektif olarak yayınlanan "Şahsiyetler" isimli kitapta, Doktor Rıza Nur biyografisi kaleme almıştır.

İmdadiye Vergisi

Previous article

İngiliz Milletler Topluluğu

Next article

Comments