İkta Sistemi

0

Havale usulünde vergilerin tahsili işlemleri maaş ve hizmetleri karşılığı olmak üzere belirli kimselere verilmesi. Adlarına vergi toplama hakkı havale edilen kimseler, kendilerine tahsis olunan arazilerden çeşitli vergileri tarh ve tahsil etmekteydiler. İkta sistemi olarak adlandırılan bu usul daha sonraları Osmanlı İmparatorluğu’nda Tımar Sistemi adı altında uygulanmıştır.[1]


[1] Coşkun Can Aktan, “İktâ Sistemi: İslam Devletlerinde ve Selçuklu İmparatorluğundaki Uygulaması”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, sy. 44, Ekim 1986, s. 166.

Cihan Oktay
2014 yılında Türkeli Dergisinde yazarlık yapmaya başlayan yazar, derginin kapanmasıyla birlikte, Türkçe Tarih Dergisi‘ne kuruculuk etmiş ve günümüzde de yazılarını burada yayınlamaktadır. Yazar Türkçe Tarih sistemi üzerinde genellikle Milli Mücadele, Atatürk ve Türk Devrimleri üzerine yazılar yazmaktadır. Uzun bir süredir, Rıza Nur ve Hatıratı üzerine araştırmalar yapmakta ve bu çalışmaları ile tanınmaktadır. Diğer önemli tarihçilerle birlikte kolektif olarak yayınlanan "Şahsiyetler" isimli kitapta, Doktor Rıza Nur biyografisi kaleme almıştır.

İkindi Divanı

Previous article

Comments