İdealizm

0

Tüm gerçekliği ruhsal ya da düşünsel sayan, tüm bilgileri algı, imge ve düşünce gibi bilinç süreçlerine indirgeyen görüş,[1] varlığı fikre dayandıran, fikir dışında objektif gerçeğin olmayacağını ileri süren felsefi doktrin.[2]


[1] Beyza Himmetoğlu-Turan Akman Erkılıç,” İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri”, Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5/2, Temmuz 2015, s. 96.

[2] Abdurrazak Gültekin, “Alman İdealizminde Fichte’nin Ben Felsefesi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sy. 16, Güz 2018, s. 600.

Türkçe Tarih

İçreki (İçirgü)

Önceki yazı

İdeoloji

Sonraki yazı

Yorumlar