İcmal Defteri

0

Tutulan hesapları toplu halde kısaltarak gösteren defter veya cetvel.[1] İcmal defterleri bir geliri ve tevcihi/gideri ihtiva etmesi bakımından, aynı zamanda bütçe gelir-gider defteri niteliğindedir.[2]


[1] Temel Öztürk, “Osmanlılarda Malî Denetim Aracı Olarak Muhasebe İcmal Defterleri: Trabzon Örneği”, bilig, sy. 56, Kış 2011, ss. 213-214.

[2] Galip Çağ, “16.YY Ortalarında Makedonya Topraklarının Durumu (1542 Tarihli İcmal Tahrir Kaydına Göre)”, Güneydoğu Avrupa Araştırmalari Dergisi, sy. 20, 2011, s. 2.

Cihan Oktay
2014 yılında Türkeli Dergisinde yazarlık yapmaya başlayan yazar, derginin kapanmasıyla birlikte, Türkçe Tarih Dergisi‘ne kuruculuk etmiş ve günümüzde de yazılarını burada yayınlamaktadır. Yazar Türkçe Tarih sistemi üzerinde genellikle Milli Mücadele, Atatürk ve Türk Devrimleri üzerine yazılar yazmaktadır. Uzun bir süredir, Rıza Nur ve Hatıratı üzerine araştırmalar yapmakta ve bu çalışmaları ile tanınmaktadır. Diğer önemli tarihçilerle birlikte kolektif olarak yayınlanan "Şahsiyetler" isimli kitapta, Doktor Rıza Nur biyografisi kaleme almıştır.

İaşe (Provizyonizm) İlkesi

Previous article

İç Hazine

Next article

Comments