Hutbe

Cuma namazından önce minberde hatip tarafından yapılan konuşma, hükümranlık alameti.[1]


[1] Zeki Salih Zengin, “Osmanlılar Döneminde Yaygın Din Eğitimi Faaliyeti Olarak Hutbeler”, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 17, sy. 1, 2008, s. 379.