Himayecilik

Bir ülke ekonomisinin başka ülkelerin rekabetine karşı korunmasını öngören ekonomi siyasası. İthalâta ağır gümrük vergileri koymak ve ihracata teşvik primleri vermek suretiyle ulusal ekonomi korunmaya çalışılır.[1]


[1] Orhan Hançerlioğlu, Ekonomi Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993, s. 242.