Hilfu’l-Fudul

Gerek ticari gerekse dini bir merkez olan Mekke’ye gelen yabancıların uğradıkları haksızlıkları bertaraf etmek, haksızlıkları ve zulmü önlemek amacıyla bazı Arap kabileleri arasında Hz. Peygamber’in de iştirakiyle yapılan bir sözleşme.[1]


[1] Nesim Sönmez, “Hılfu’l-Fudûl Teşkilatı”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 41, 2014, s. 400.