Hayat Alanı

XX. yüzyılın ilk yarısında Alman dış politikasının politik ve sosyal söylemi. Lebensraum. Organizmaların gelişimi için ihtiyaç duyduğu besin ve alanı, doğadaki boşlukları ilhak ederek sağlayabileceği üzerine kurulu Friedrich Ratzel’e ait teori.[1]


[1]Christian Abrahamsson, “On the Genealogy of Lebensraum”, Geographica Helvetica, vol. 68, 2013, s. 38.