Galebe Divanı

Kapıkulu ocaklarına maaş verilmesi ve elçilerin kabulü münasebetiyle toplanan divan. Galebe divanına yeniçeri ağası kalabalık bir yeniçeri maiyetiyle katılır ve tören ile yemek yenilirdi. Yeniçerilerin tertip edilen yemeği reddetmeleri hoşnutsuzluk göstergesi idi ve Osmanlı ümerasında telaşla karşılanırdı.[1]


[1] Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s. 39.