Esir

Fıkhi bir terim olarak savaşta diri olarak ele geçirilen erkek muharip unsuru, müslümanların güç kullanarak boyun eğdirip ele geçirdiği hür akıllı savaşçılar.[1]


[1]Mehmet Birsin, “İslam Devletler Hukukunda Savaş Esirlerine Uygulanan Yaptırımların Analizi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 11, sy. 21, 2012/1, ss. 165-166.