Endülajans

Latince hayra eğilmek veya bağışlanma. Dinsel olarak bağışlanan günahın dünyevi cezasının mesih ve azizlerin faziletlerine dayanılarak kilise tarafından affedilmesi, Ortaçağ’da Katolik Kilisesinin maddi gelir elde edebilmek için kullandığı yöntem, araç.[1]


[1] Hakan Olgun, “Katolik Kilisesi’nin Endüljans Uygulaması ve Protestan Reformuna Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 18-19, 2005, s. 329.