Duma

Rusya’da 1906’dan Şubat 1917 Devrimine değin Devlet Konseyi ile birlikte yasama gücünü elinde tutan ve üyeleri seçimle belirlenen meclis. 1905 Devriminin bir sonucu olarak ortaya çıkan Duma, Çar II. Nikolay’ın Ekim Manifestosu (30 Ekim 1905) ile oluşturuldu.[1]


[1] “Duma”, Ana Britannica, c. 10, s. 402.