Cuma Selamlığı

Osmanlı padişahlarının Cuma namazlarını kılmak üzere Saray dışında bir camiye gidiş-dönüşleri ve bu süreçte yapılan bir dizi merasim.  Cuma namazı için padişahın halka açık bir camiye gitmesi, dini bir gayenin yanı sıra padişahın halka görünür kılınması ve teması bakımından da ayrıca siyasi bir öneme sahiptir.[1]


[1] Cem Görür, “Sultan III. Mustafa’nın Cuma Selâmlıkları”, History Studies, c. 10, sy. 9, 2018. s. 147.