Çoktanrıcı (Politeizm)

Her biri hayatın farklı kısımları üzerinde hükme sahip şahsiyeti olan birçok tanrının varlığına olan inancı ifade eder.[1]


[1]Mariasusai Dhavamony, “Dinlerde Tanrı Anlayışı”, (çev. Fuat Aydın), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.  XII, sy. 22 , 2010/2, s. 208.