Çokkültürçülük (Liberal)

Liberal değerleri üretmeyen cemaatlere temel insan haklarını korumak ve geliştirmek gayesiyle müdahale etme kapasitesine sahip güçlü devleti tam olarak dışlamayan siyasal önerilere sıcak bakılması.[1]


[1] Nazım İrem, “Liberal Cumhuriyetçilik, Çokkültürcülük ve Kültürel Demokrasi Talepleri”, Uluslararası İlişkiler, c. 2, sy. 8, Kış 2005-2006, s. 26.