Çift-Hane Sistemi

Bir köylü ailesinin geçimini sağlayabilmek için artı ürün ürettiği ve devlete ait vergilerini karşıladığı üretim biçimi.[1]


[1] Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul: Eren Yayıncılık, 1996, ss. 7-8.