Cemaat

Yerlere göre hacmi değişik, belirli bir coğrafi bölgede oturan ve aynı kültüre bağlı, aralarında akrabalık, manevi dayanışma gibi sıkı bağlar bulunan zümre.[1]


[1]Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, İstanbul: MEB, 1969, s. 56.