Birun

Osmanlı idari teşkilatı hakkında kullanılan tabir. Lügat manası dış, hariç. Osmanlı İmparatorluğunda en büyüğünden en küçüğüne kadar devlet memurlarının teşkil ettiği birun,  Tanzimat-ı Hayriye’den sonra terk edilmiştir.[1]


[1]Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, s. 236.