Banknot

Bankalar tarafından çıkarılan ve hamili tarafından bankaya gösterildiği anda madeni parayla ödeneceği taahhüdünü taşıyan evrak.[1]


[1] Şahin Çetinkaya, “Kripto Paraların Gelişimi ve Para Piyasalarındaki Yerinin Swot Analizi ile İncelenmesi”, Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, s. 2, sy. 2018, s. 12.