0

Elinde padişah beratı bulunan herkes.[1]


[1] Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2012, s. 27.

 A
Türkçe Tarih

Yorumlar