Amerikan Devrimi

0

Britanya İmparatorluğu içinde yaşanan kriz. Britanya’nın 13 koloni kaybetmesi ve Amerikan Cumhuriyetinin kurulmasıyla sonuçlanan devrim hareketi.[1]


[1] İhsan Burak Birecikli , “Amerika’nın Kuruluşu ve ABD – Avrupa İlişkileri (1776 -)”, History Studies, ABD ve Büyük Ortadoğu İlişkileri Özel Sayısı, 2011, s. 82.

Türkçe Tarih

Amerikan İç Savaşı

Sonraki yazı

Yorumlar