Altıbölük Halkı

0

Kapıkulu Süvarileri (Sipahileri). I. Murad devrinde iki bölük şeklinde ihdas olunan halka, sonraları “Ulufeciyan-ı Yemin” (Sağ Ulufeciler), “Ulufeciyan-ı Yesar” (Sol Ulufeciler), “Gureba-ı Yemin” (Sağ Garipler), “Gureba-ı Yesar” (Sol Garipler) isimlendirmesiyle dört bölük daha eklenerek Kapıkulu Süvarileri altı bölüğe çıkarılmıştır. Kapıkulu Süvarilerinin hükümdarla beraber sefere giderlerken sağ ve solunda yürüdüğü bilinmektedir.[1]


[1] Sezgin Kaya, “Tanzimat Dönemi Ordusu (1839-)“, (Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) , Eskişehir 2005, s. 7.

Türkçe Tarih

Altı Vergi (Rüsum- Sitte)

Önceki yazı

Yorumlar