Alaylı

0

Mektep mezunu olmayan neferlikten yetişen zabitler.[1]


[1]Adem Öztürk, Modern Ordusunda Alaylılar ve Mektepliler, : İz Yayıncılık, 2017, s. 5.

Türkçe Tarih

Yorumlar