Alay

0

Aynı sınıf ve silahlardan oluşmuş en büyük uzmanlık birimi. İmparatorluğunda Nizam-ı Cedit’in kuruluşuyla birlikte oluşturulan yaklaşık olarak 1500 kişilik birliklere tertip adı verilmiş, çağdaşlaşma atılımlarının yapıldığı XIX. yüzyılın başlarında tertibin yerini alay sözcüğü almıştır.[1]


[1] “Alay”, Büyük Larousse, c. I, : Milliyet Yayıncılık, 1986, s. 329.

Türkçe Tarih

Yorumlar