Alamut

0

Beldetü’l-ikbal. bünyesinde otonom merkez. İsmaili düşüncesini canlandıran Hasan Sabbah’ın yerleştiği kale.[1]


[1] Ayşe Atıcı Arayancan, “Hasan Sabbah ve Halefleri Tarafından Suikaste Uğrayan Devlet Adamları 1090-1257”, Uluslararası ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 2007, s. 334.

Türkçe Tarih

Alafranga

Önceki yazı

Yorumlar