Aforoz – Aforoz Etmek

Hristiyanlıkta kişi ya da kişilerin kilise tarafından cemaatten kovulması. Sosyal anlamda darılıp biriyle konuşmamak, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırmak.[1]


[1]Ewa Siemieniec-Gołaś, “Giovanni Molino’nun 1641 Yılında Yayımlanan Dittionario Della Lin-guaItaliana-Turchesca İsimli Eserinde  Bazı Türkçe Yardımcı Fiiller Üzerine”, (çev. Gülderen Tokmak), FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, sy. 4, Güz 2014, s. 114.