Abdal

0

Birşeyin karşılığı, başka şeye dönüşen. Tasavvufta marifet aşamasına ulaşmış kişi.[1]


[1] Zafer Önler, “Tarihten Günü Abdal Sözcüğü”, Semih Tezcan Armağanı, İzzet Baysal Üniversitesi, 2014,  s. 2.

Türkçe Tarih

Yorumlar